معاش آموزگاران برخی ولسوالی های فراه از طریق معارف انتقال داده می شود

معاش آموزگاران برخی ولسوالی های فراه از طریق معارف انتقال داده می شود

مقام‌های محلی فراه می‌گویند که معاشات آموزگاران برخی از ولسوالی‌های این ولایت به وسیله ریاست معارف انتقال داده می‌شود.   ناصر مهری، سخنگوی فرماندهی فراه در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفته است که معاشات آموزگاران...