به تعویق افتادن معاش آموزگاران در غور، صدای این قشر را درآورد

به تعویق افتادن معاش آموزگاران در غور، صدای این قشر را درآورد

شماری از آموزگاران در ولایت غور از پرداخت نشدن معاش‌ شان شکایت داشته و می‌گویند که از دو ماه به این ‌سو تا اکنون معاش نگرفته اند. در همین ‌حال مقام‌های محلی در ولایت غور می‌گویند این موضوع را با مقام‌های مرکزی به...