معارف ولسوالی چشت هرات با کمبود امکانات مواجه است

معارف ولسوالی چشت هرات با کمبود امکانات مواجه است

معارف ولسوالی چشت هرات با کمبود امکانات مواجه است و مسئولان محلی در این ولسوالی نیز از کمبود امکانات در آمریت معارف این ولسوالی ابراز نگرانی می‌کنند. فرهاد خادمی ولسوال چشت به تلویزیون چکاد می‌گوید، عمده‌ترین...