رییس جدید معارف هرات به دنبال بازنشسته کردن آموزگاران قدیمی

رییس جدید معارف هرات به دنبال بازنشسته کردن آموزگاران قدیمی

مسئولان ریاست معارف هرات می‌گویند که به زودی برای بازنشستگی آموزگاران کهنسال در این ولایت اقدام می‌کنند.   روح‌الله ازهد، رییس جدید معارف ولایت هرات می‌گوید که برای بازنشسته شدن  آموزگاران کهنسال در قدم نخست باید...