رئیس معارف نیمروز: ۲۰ مکتب در این ولایت مسدود شده است

رئیس معارف نیمروز: ۲۰ مکتب در این ولایت مسدود شده است

رئیس معارف ولایت نیمروز می‌گوید که در سال جاری حدود ۲۰ مکتب در این ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود شده ‌است.   عبدالواحد حکمت رئیس این اداره می‌گوید که توانسته اند در سال جاری ۱۲ مکتب را در ولسوالی خاشرود که قبلاً...