وضعیت معارف ولایت غور به بررسی گرفته شد

وضعیت معارف ولایت غور به بررسی گرفته شد

ادارۀ محلی غور با برخی از فعالان مدنی، وضعیت اداره معارف این ولایت را به بررسی گرفته است. محمد ناصر خاضع، والی غور در این نشست، بر ضرورت پایان یافتن به چالش‌های ادارۀ معارف این ولایت تاکید کرده است. والی غور بیان داشت که...