معارف ولایت غور با کمبود کتاب درسی مواجه است

معارف ولایت غور با کمبود کتاب درسی مواجه است

مسئولان در اداره محلی ولایت غور گفته اند که ۸۴۵ باب مکتب ثبت اداره معارف این ولایت است.   «عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که از میان این مکاتب تنها ۵ مکتب غیرفعال و ۸۴۰ مکتب دیگر فعال...