ادعای رئیس معارف غور مبنی بر لت و کوب وی از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت

ادعای رئیس معارف غور مبنی بر لت و کوب وی از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت

حوالی صبح روز دوشنبه هفته قبل ریاست امنیت ملی غور خلیل احمد مبارز سرپرست ریاست معارف غور را به بهانه اینکه با وی ملاقات تعارفی دارند ابتدا به این اداراه خواست، وبعدآ وی را بازداشت کرد. آقای مبارز که دوشب را درنظارت خانه...