سردارمحمد رحیمی: معارف با کیفیت، با شعارها میسر نمی‌شود

سردارمحمد رحیمی: معارف با کیفیت، با شعارها میسر نمی‌شود

مسئولان در وزارت معارف افغانستان از کاهش همه ساله بودجه و نبود منابع عایداتی در راستای پیشرفت این اداره ابراز نگرانی کرده اند.   «سردار محمد رحیمی» معین سوادآموزی وزارت معارف در سخنرانی در مراسم گرامی‌داشت از هفته...