مظنون حمله برلین پیش‌تر زیر نظر بوده

مظنون حمله برلین پیش‌تر زیر نظر بوده

بر اساس گزارش ها عملیات برای بازداشت این مظنون حمله به بازار کریسمس در سرتاسر کشورهای عضو پیمان شنگن آغاز شده است. دادستانی آلمان این مرد تونسی ۲۴ ساله با نام انیس عامری را مظنون حمله روز دوشنبه می‌داند. در آن حمله ۱۲...