افغانستان در رده ۱۲۰‌م آزادی مطبوعات در جهان قرار دارد

افغانستان در رده ۱۲۰‌م آزادی مطبوعات در جهان قرار دارد

سازمان گزارشگران بدون مرز، با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۷ نگاشته است که وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان بدتر شده است. افغانستان در گزارش این سازمان، همچنان در رده ۱۲۰‌م آزادی مطبوعات در بین ۱۸۰...