ارگ: در تلاش مصونیت کارمندان رسانه‌ها هستیم

ارگ: در تلاش مصونیت کارمندان رسانه‌ها هستیم

ریاست جمهوری می‌گوید که برای مصونیت کارمندان رسانه‌ها و ادارۀ شان عملاً اقداماتی را انجام داده‌اند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که یک طرزالعمل مشخص و یک کمیته که مشمول نهاد های امنیتی و خبرنگاری است...