راه اندازی برنامه مصونیت عامه برای دانش آموزان ولسوالی گذره

راه اندازی برنامه مصونیت عامه برای دانش آموزان ولسوالی گذره

مقام‌های امنیتی از راه اندازی برنامه مصونیت عامه برای دانش آموزان لیسه وزیر محمد فتح خان و لیسه ذکور وحدت ولسوالی گذره این ولایت خبر می‌دهند.   «عبدالرئوف احمدی» مدیر عمومی پولیس مردمی فرماندهی پولیس...