شخصیت‌های برجسته مصری، خواهان تحریم انتخابات ریاست جمهوری

شخصیت‌های برجسته مصری، خواهان تحریم انتخابات ریاست جمهوری

شماری از شخصیت‌های برجسته مصری، شهروندان این کشور را به تحریم انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه مارچ آینده برگزار شود، فراخواندند.   آنان دلیل این تحریم را سرکوب رقیبان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور فعلی مصر...