مصرف کوکائین توسط ورزشکاران امریکایی قبل از المپیک ریو

مصرف کوکائین توسط ورزشکاران امریکایی قبل از المپیک ریو

هکرهای Fancy Bears چهارمین قسمت از اطلاعات بدست آمده پس از هک سیستم کامپیوتری آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ را منتشر کردن. طبق اخبار انتشار داده شده توسط گروه هکر Fancy Bears اعلام کرد، دو ورزشکار آمریکایی قبل از بازیهای المپیک ریو...