راه اندازی برنامه مصئونیت عامه برای دانش آموزان در هرات

راه اندازی برنامه مصئونیت عامه برای دانش آموزان در هرات

برنامه مصئونیت عامه در لیسه گوهر شاد بیگم، پرورشگاه مور او ماشوم و پرورشگاه مهر در ولایت هرات راه اندازی شد.   مسئولان در فرماندهی پولیس هرات می‌گویند که این برنامه از سوی مدیریت عمومی پولیس مردمی با هماهنگی مشاوریت...