برگزاری برنامه مصئونیت عامه برای شاگردان مکاتب هرات

برگزاری برنامه مصئونیت عامه برای شاگردان مکاتب هرات

مقام‌ها در هرات می‌گویند که بیش از ۱۰۰ نفر از دانش آموزان صنوف مختلف موسسات خصوصی شکوفه‌های توحید از برنامه‌های مصئونیت عامه  بهره مند شدند.   «عبدالروف احمدی» مدیر عمومی پلیس مردمی فرماندهی امنیه هرات گفت که این...