رونمایی از رهنمای مصئونیت خبرنگاران در افغانستان

رونمایی از رهنمای مصئونیت خبرنگاران در افغانستان

رهنمای مصئونیت برای خبرنگاران افغانستان که از سوی اتحادیه‌ی ملی خبرنگاران تهیه شده، امروز در کابل رونمایی شد.   مسئولان در این اتحادیه می گویند که این رهنما تاثیرات مثبت در کاهش خشونت علیه خبرنگاران و افزایش مصئونیت...