مشکل فنی در فیسبوک بسیاری را ‘مرده’ نشان داد

مشکل فنی در فیسبوک بسیاری را ‘مرده’ نشان داد

یک مشکل غیرعادی در فیسبوک موقتا باعث شد روی صفحات خیلی از کاربران برچسب "مرده" ظاهر شود. این مشکل جمعه روی داد و کاربران با پست کردن پیام هایی به دوستان و بستگان اطمینان دادند نمرده اند. یک سخنگوی شرکت فیسبوک گفت: "این...