عدم رسیدگی به برخی مشکلات کوچی‌های هرات

عدم رسیدگی به برخی مشکلات کوچی‌های هرات

مسئولان در اداره امور کوچی‌های ولایت هرات می‌گویند که تا حال به برخی از مشکلات اساسی کوچی‌های این ولایت رسیدگی صورت نگرفته است.   محمد رسول بشرمل رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می گوید که تا هنوز به عمده ترین مشکلات...