مشکلات مردم در اداره ثبت احوال نفوس رفع میشود

مشکلات مردم در اداره ثبت احوال نفوس رفع میشود

مسئولان مدیریت عمومی پلیس مردمی با آمر ثبت احوال نفوس امروز در یک نشستی در رابطه با توزیع شناسنامه و تشویق مردم در روند ثبت نام رأی دهندگان بحث کردند.   «عبدالرئوف احمدی» سخنگوی پلیس زون ۶۰۶ انصار در این نشست گفت که...