مشکلات زندان هرات به گوش رئیس جمهور رسید

مشکلات زندان هرات به گوش رئیس جمهور رسید

مسئولان اداره زندان مرکزی هرات می‌گویند که مشکلات این اداره از جمله کمبود جای برای زندانیان را با رئیس جمهور غنی مطرح کرده اند. حمید الله صدیقی، مدیر زندان مرکزی هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که کمبود جای در...