مشکلات بین رییس جمهور و جنرال دوستم هنوز پا برجاست

مشکلات بین رییس جمهور و جنرال دوستم هنوز پا برجاست

سخنگوی جبهه اسلامی افغانستان گزارش‌ها مبنی بر حل مشکلات بین رییس جمهور و جنرال دوستم را رد کرد. بشیراحمد ته‌ینچ، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان به رسانه ها گفته است تماس‌ها صورت گرفته، اما تنش‌ها همچنان...