نوشته هایی با برچسب "مشکلات اقتصادی"

مشکلات اقتصادی چرخه فعالیت ۱۰ نشریه را در هرات متوقف کرد

مشکلات اقتصادی چرخه فعالیت ۱۰ نشریه را در هرات متوقف کرد

از آغاز سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰ نشریه به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند. نور احمد کریمی، مسئول بخش اطلاعات ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات گفته است: "در حال حاضر بیش از ۳۰ نشریه شامل روزنامه، هفته نامه و...

مشکلات اقتصادی تهدید کننده چرخۀ فعالیت رسانه‌های خصوصی

مشکلات اقتصادی تهدید کننده چرخۀ فعالیت رسانه‌های خصوصی

احتمال این وجود دارد که در سال آینده دروازه‌های ۱۵ رسانۀ خصوصی در هرات بسته شود. حامد مومن، رییس نی با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که این شمار رسانۀ خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی مسدود خواهند شد. آقای مومن...