تنها راه حل مشکلات کنونی در افغانستان، برگزاری انتخابات است

تنها راه حل مشکلات کنونی در افغانستان، برگزاری انتخابات است

صدها  نفر از ساکنان ولایات زون غرب کشور به منظور پشتیبانی  از پروسه انتخابات، امروز در هرات در یک گردهمایی اشتراک کردند.   گردهمایی که به منظور پشتیبانی از انتخابات پیش رو و برگزاری این انتخابات در زمان تعیین شده آن...