مشوره دهی برای تدوین اصول اساسی سیاست خارجی کشور آغاز شد

مشوره دهی برای تدوین اصول اساسی سیاست خارجی کشور آغاز شد

مشوره دهی برای تدوین اصول اساسی سیاست خارجی کشور آغاز شد در نشست مشورتی، با شماری از اعضای کمیسیون‌های روابط بین‌المللی مجلس نمایندگان و مجلس سنای در مقر وزارت خارجه برگزار شد. وزارت امور خارجه کشور اعلام کرد که مرحله...