مشهورترین تانک روسیه در سوریه دیده شد

مشهورترین تانک روسیه در سوریه دیده شد

تانک افسانه‌ای "تی – ۳۴ – ۸۵" روسیه که از مشهورترین تانک های روسی است در صحرای سوریه مشاهده شد. به گزارش العالم، این تانک قهرمان جنگ شوروی علیه آلمان نازی در سال های ۱۹۴۱ – ۱۹۴۵ و سمبل پیروزی روس ها در جنگ است. خبرگزاری...