اسماعیل خان: حکومت مشروعیت ندارد و باید انتخابات زودهنگام برگزار شود

اسماعیل خان: حکومت مشروعیت ندارد و باید انتخابات زودهنگام برگزار شود

محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی، با انتقاد شدید از عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی گفته است که این حکومت در نزد مردم مشروعیت ندارد و باید انتخابات زودهنگام برگزار شود. اسماعیل خان، از جامعه جهانی و به ویژه آمریکا...