رد مشروعیت شناسنامه‌های الکترونیکی از سوی داکتر عبدالله

رد مشروعیت شناسنامه‌های الکترونیکی از سوی داکتر عبدالله

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستنان می‌گوید که تصمیم توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از طرف رئیس جمهور غنی مشروعیت ندارد.   «داکتر عبدالله» رئیس اجرائیه کشور امروز پنجشنبه ۱۳ ثور در یک نشست خبری گفت که همانطور که...