ارگ: رییس‌جمهور غنی ۲۰۰ مشاور ندارد

ارگ: رییس‌جمهور غنی ۲۰۰ مشاور ندارد

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که رییس‌جمهور تنها ۸۰ مشاور دارد و ادعا‌ها درباره داشتن ۲۰۰ مشاور کاملاً نادرست است. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که بر اساس فقره سیزدهم ماده ۶۳ قانون اساسی،...