مشاور ارشد ریاست جمهوری از پست اش برکنار شد

مشاور ارشد ریاست جمهوری از پست اش برکنار شد

بر اساس خبرهای منتشر شده، رییس جمهور غنی طی فرمانی محمد جرأت، مشاور ارشد ریاست جمهوری را از سمتش برکنار کرده است.   محمد جرأت در کنار مشاوریت ریاست جمهوری، معاون شواری امنیت ملی کشور نیز بوده است. وی یکی از سران جهادی...