اکلیل حکیمی به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور غنی تعیین شد

اکلیل حکیمی به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور غنی تعیین شد

مسئولان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که اشرف غنی رئیس جمهور کشور «اکلیل حکیمی» وزیر تازه مستعفی را منحیث مشاور ارشد خویش در امور بین المللی مقرر کرده است.   ارگ ریاست جمهوری امروز چهارشنبه ۶ سرطان، با نشر...