مشاور بانوی نخست افغانستان با زنان پولیس هرات دیدار نمود

مشاور بانوی نخست افغانستان با زنان پولیس هرات دیدار نمود

مشاور بانوی نخست کشور با شماری از زنان پولیس در ولایت هرات دیدارنمود .   در اعلامیه ی مطبوعاتی که از سوی فرماندهی پولیس هرات به رسانه ها مواصلت ورزیده امده است که صبح امروز نادیا صالح مشاور بانوی اول کشور در امور زنان و...