مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا با همتای افغان اش دیدار کرد

مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا با همتای افغان اش دیدار کرد

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا مک مستر با همتای افغان خود در مورد مبارزه با فساد اداری در، حکومتداری خوب، مدیرت خوب امور و نیاز توسعه اصلاحات در اداره نظامی و ملکی افغانستان صحبت کرد.   در اعلامیه شورای امنیت ملی...