مشاور امنیت ملی ترامپ با رهبران حکومت دیدار کرد

مشاور امنیت ملی ترامپ با رهبران حکومت دیدار کرد

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری گفته‌اند که مک مستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرده است. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور غنی گفته است که آقای مستر بامداد امروز با رییس‌جمهور غنی...