مشابهت‌ها بین لباس‌های داعشیان و اعراب مشکل‌ساز شد

مشابهت‌ها بین لباس‌های داعشیان و اعراب مشکل‌ساز شد

حکومت امارات متحدۀ عربی، از مردان کشورش خواست تا از پوشیدن لباس سنتی عربی در بیرون از آن کشور پرهیز کنند. دولت امارات این دستور را پس‌ازآن صادر کرد که یک تاجر این کشور در جریان هفته گذشته به دلیل مشابه بودن با اعضای گروه...