مسی کوچک به عشق فوتبال وطن را ترک کرد

مسی کوچک به عشق فوتبال وطن را ترک کرد

مرتضی احمدی که به علت علاقۀ شدیدش به لیونل مسی ستارۀ فوتبال آرژانتین به مسی افغان معروف شد، به‌تازگی کشور را ترک کرده است. این کودک افغان پس‌ازآنکه از جانب طالبان تهدید شد، به همراه خانواده‌اش از کشور گریخت و به...