مسیر تجارت افغانستان از کراچی به سمت چابهار در حال تغییر است

مسیر تجارت افغانستان از کراچی به سمت چابهار در حال تغییر است

وزارت تجارت و صنایع کشور اعلام کرده است که بیش از ۱۵۰ تاجر داخلی برای سرمایه گذاری در بندر چابهار ایران اعلام آمادگی کرده اند. مسافرقوقندی، سخنگوی این وزارت با اشاره به این که سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بندر توسط...