مسکو استفاده از پایگاه هوایی همدان را به تعلیق انداخت

مسکو استفاده از پایگاه هوایی همدان را به تعلیق انداخت

مسکو استفاده از پایگاه هوایی همدان برای عملیات علیه مواضع داعش در سوریه را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش ریانووستی روسیه، مسکو استفاده از پایگاه هوایی همدان برای عملیات علیه مواضع داعش در سوریه را به حالت تعلیق درآورده...