مسکو از درخواست افغانستان برای قرار گرفتن نام رهبر طالبان در لیست سیاه سازمان ملل حمایت می‌کند

مسکو از درخواست افغانستان برای قرار گرفتن نام رهبر طالبان در لیست سیاه سازمان ملل حمایت می‌کند

مسکو می‌گوید، حاضر است از پیشنهاد مقامات افغان در مورد اینکه نام رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوند زاده در لیست سیاه ملل متحد قرار بگیرد حمایت کند. ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان اظهار داشت این تقاضا باید با...