استفاده مکرر برخی از مسکن‌ها منجر به سکته مغزی و حمله قلبی می‌شوند

استفاده مکرر برخی از مسکن‌ها منجر به سکته مغزی و حمله قلبی می‌شوند

شماری از دانشمندان تایوانی می‌گویند که تحقیقاتی را انجام داده اند که در نتیجه آن ۵ داروی مسکن را نشاسایی کرده اند که استفاده مکرر آن‌ها سبب سکته مغزی و قلبی می‌شوند. این دانشمندان می‌گویند که مسکن‌های چون «ایبوپروفن،...