مسوول رسیدگی به اوراق پانامایی از سوی پارلمان اروپا مشخص شد

مسوول رسیدگی به اوراق پانامایی از سوی پارلمان اروپا مشخص شد

«ورنر لانگن» از سوی پارلمان اروپا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده اوراق پانامایی منصوب شد. لانگن قرار است در راس یک تیم ۶۵ نفره بررسی این پرونده را انجام دهد. براساس اعلام پارلمان اروپا قرار است در مدت زمان یک‌سال...