آمادگی دولت میانمار از پذیرفتن کمک‌های بشردوستانه به اقلیت مسلمان روهینجا

آمادگی دولت میانمار از پذیرفتن کمک‌های بشردوستانه به اقلیت مسلمان روهینجا

بر بنیاد گزارش‌ها از دولت میانمار، این کشور آماده پذیرفتن کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه به اقلیت مسلمان روهینجا در ایالت "راخین" است. با این حال یک بیانیه، پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق...