مسلمان‌ها در مراسم دعا خوانی کاتولیک‌ها شرکت کردند

مسلمان‌ها در مراسم دعا خوانی کاتولیک‌ها شرکت کردند

پس از قتل تکان دهنده یک کشیش فرانسوی، مسلمانان در مراسم دعاخوانی کاتولیک‌ها در کلیساهای فرانسه و ایتالیا شرکت کردند. ده‌ها مسلمان دیروز در کلیسای گوتیک در روان در نزدیکی سن اتین روواری، گردهم آمدند، جایی که ژاک همل،...