مسعود: “هدف ما کسب رضایت مردم از کارکردحکومت است”

مسعود: “هدف ما کسب رضایت مردم از کارکردحکومت است”

احمد ضیاء مسعود، نمایندۀ فوق‌العادّۀ رییس‌جمهور به ولایت پروان رفت تا در مورد موضوعات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی ازجمله ارائۀ خدمات یکسان و تطبیق برنامه‌های انکشافی مانند برق برای تمام ولایات صحبت کرد. آقای...