مسعود: “نهادهای قضایی غرق در فسادند”

مسعود: “نهادهای قضایی غرق در فسادند”

احمد ضیاء مسعود، نمایندۀ خاص رییس‌جمهور در حکومت‌داری خوب، در نشست دو روزۀ "شناسایی راهکارهای عملی برای مبارزه با فساد اداری" که از سوی دفتر فوق‌العاده رییس‌جمهور برگزارشده بود گفت: «نهادهای عدلی و قضایی در کشور درگیر...