مسعود: موافقت با حکمتیار صلح نیست ائتلاف است

مسعود: موافقت با حکمتیار صلح نیست ائتلاف است

رییس بنیاد احمد شاه مسعود در افغانستان با اشاره به توافقنامه صلح حزب اسلامی و پایان دو سالگی دولت کابل اظهارداشت که حکومت وحدت ملی با بحران مشروعیت روبرو است و امضای توافقنامه با حکمتیار نیز بیشتر شبیه ائتلاف است. احمد...