مسعود: رهبران حکومت در پی سازماندهی یک انتخابات بد هستند

مسعود: رهبران حکومت در پی سازماندهی یک انتخابات بد هستند

احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود میگوید که ‌رهبران حکومت وحدت ملی در پی سازماندهی یک انتخابات بد دیگر در آینده هستند.   آقای مسعود که صبح امروز در کنفرانس خبری در هرات صحبت می‌کرد افزود که اگر کدام اقدامی صورت...