مسدود بودن مکاتب ولسوالی های فراه نگرانی فعالان مدنی را برانگیخته است

مسدود بودن مکاتب ولسوالی های فراه نگرانی فعالان مدنی را برانگیخته است

فعالان مدنی می گویند که شماری از مکاتب در برخی از ولسوالی های این ولایت مسدود اند.   جاوید تابش فعال مدنی در فراه به  تلویزیون چکاد می گوید که ناامنی عمده ترین مشکل سد راه معارف در شماری از ولسوالی های این ولایت است. او...