مسدود بودن دو مرکز ثبت نام رای دهی در ولسوالی اوبه

مسدود بودن دو مرکز ثبت نام رای دهی در ولسوالی اوبه

مسئولان در ولسوالی اوبه ولایت هرات گفته اند که مواد انتخاباتی را بعد از جمع آوری به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده اند.   «رحم الدین سرورزی» ولسوال ولسوالی اوبه هرات در گفتگوی تلفنی به تلویزیون چکاد گفته است که از...